News

24.01.2016

Replika okna renesansowego

W dniu 26.11.2015 r. Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej przekazało replikę renesansowego okna witrażowego wykonanego dla wieży ratusza w Głubczycach. Po odbudowie ratusza w Głubczycach wewnątrz wieży istnieje kilka nisz po dawnych otworach okiennych. Ich zachowanie nie było możliwe, ponieważ zaburzyłyby ogląd wieży. Okna powstawały w różnym czasie i służyły różnym celom. Jedna z takich nisz okiennych stanowiła dobre miejsce dla przykładowego pokazania, jak mogło wyglądać takie okna w czasach świetności ratusza. Zważywszy, że wieża była także klatką schodową prowadzącą do ratuszowych pomieszczeń (parter stanowiły sukiennice) po konsultacjach z dr Andrzejem Legendziewiczem (Politechnika Wrocławska) postanowiliśmy wykonać kopię typowego okna renesansowego. Stowarzyszenie sfinansowało wykonanie historycznymi technikami okna i tego dzieła podjęła się miejscowa firma "WIÓREK" J. Juroszek. Stowarzyszenie zakupiło również materiały konieczne do wykonania witrażu. Natomiast witraż wykonany został nieodpłatnie przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, przez wykładowcę tejże uczelni mgr Jarosława Przybysza i jej absolwenta Adama Kałę. Muzeum zadbało o oświetlenie niszy i w efekcie powstało dodatkowe okno, chociaż sztucznie ożywione. Potencjalny zwiedzający na pierwszy rzut oka nie widzi różnicy pomiędzy oknem naturalnym a naszą repliką. Okno jest kolejnym elementem uatrakcyjniającym nasze Muzeum.  Jest ono także symbolem "dobrej rzemieślniczej roboty" i wzorowej współpracy oraz dobrej woli wielu osób naszej głubczyckiej społeczności wraz z jej sąsiadami dla nas samych i turystów odwiedzających nasze miasto.

 

19.01.2016

Wystawa w : skali

Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Ziemi Głubczyckiej serdecznie zaprasza do odwiedzenia wystawy w : skali.  Wernisaż odbędzie się w dniu 26.01.2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Głubczyckiej, wstęp wolny. Wystawa czynna jest w dniach 19.01-28.02.2016 r.

Wystawa czynna jest w dniach 19.01-28.02.2016 r.

21.12.2015

Wernisaż wystawy „Pradzieje Ziemi Głubczyckiej”

30 listopada 2015 roku w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej odbył się wernisaż wystawy „Pradzieje Ziemi Głubczyckiej”. Podczas inauguracji swoją prelekcję pt. „Czym zajmują się archeolodzy. Kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” wygłosił dr Mirosław Furmanek. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu głubczyckiego. Ekspozycja dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

09.12.2015

Uroczystość przekazania repliki okna renesansowego w Głubczyckim Ratuszu

Witraż został wykonany przez mgr Jarosława Przybysz – pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Adama Kała – absolwenta PWSZ w Raciborzu. Okno sfinansowało Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej. Podczas uroczystości Dyrektor Muzeum Barbara Piechaczek podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje tego projektu wręczając pamiątkowe dyplomy.

 

19.05.2015

Dłutem malowane

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Ryszarda "Jaksy" Janickiego pt. "Dłutem malowane", który odbędzie się dnia 22 maja (piątek) 2015 r. o godz. 17.00. Wstęp wolny.

16.03.2015

Faktura i KOLOR

Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach zaprasza na wernisaż wystawy Faktura i KOLOR artysty metaloplastyka Zdzisława Tromsy, który odbędzie się 20.03.2015 (piątek) godz. 17:00.

12.03.2015

Dawne cerkwie mistrza Mikołaja Jaśkiewicza

Wystawę mogliśmy oglądać w dniach 25.02-10.03.2015 r. w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.

12.03.2015

Odsłonięcie dzwonu z ratusza po konserwacji

Dzwon z ratusza w Głubczycach poddano gruntownej konserwacji. Dzwon waży 120 kg i ma średnicę 61 centymetrów. Jest większy od swojego opolskiego odpowiednika.

 

Po konserwacji zabytek zawisł jak dawniej w górnej części wieży ratusza. Wcześniej dzwon pełnił w mieście Oldenburg w Niemczech rolę swego rodzaju pomnika. Na początku stał w parku, a następnie przeniesiono go do muzeum miejskiego. Do Głubczyc przywieziono go w 2009 roku. W ubiegłym roku został oddany do konserwacji.

Dzwon daje głos, a więc żyje!!!

 

02.02.2015

Zaproszenie

25.01.2015

Mecenat kultury w Głubczycach

Mecenat kultury w Głubczycach

Głubczyce - jedno z najstarszych miast w Polsce, miasto położone przy granicy polsko-czeskiej, na skrzyżowaniu europejskich historycznych szlaków komunikacyjnych i handlowych. Z uwagi na położenie geopolityczne i ostatnie wydarzenia historyczne zamieszkałe przez ludność wielu kultur - to swego rodzaju zaleta.  W tej tak małej społeczności, jak wskazuje historia regionu, zawsze żyli ludzie, którzy tę ziemie i społeczność nań żyjącą kochali i szanowali. Dla równowagi, zarówno dawniej, jak i dziś, są także tacy co głubczyckiej ziemi nigdy nie pokochali i nie lubili jej mieszkańców - o takich historia zawsze zapomina. Mamy szczęście, że w tak trudnych ekonomicznie czasach pośród nas znajdują się ludzie, którzy "tworzą" miejsca pracy, wspierają działalność charytatywną i wspomagają miejscową kulturę. Jedni przekażą na szczytny cel finansowe środki, drudzy pospieszą z pomocą techniczną lub oddadzą część materiałów, a inni podarują swój wolny czas lub wiedzę. W kulturze dawniej nazywano ich "mecenasami", obecnie częściej używa się zwrotu "sponsor" (choć termin ten kojarzy się jedynie z finansami). Dzięki takim ludziom, ich zrozumieniu i umiejętności współpracy w 2014r. udało się Stowarzyszeniu Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej zrealizować kilka znaczących dla ziemi głubczyckiej przedsięwzięć.

1. Makieta Głubczyc w XVIII w.

Wymiana ludności miejscowej po II wojnie światowej i zniszczenia powojenne spowodowały, że wiedza o dawnych Głubczycach była znikoma, a świadectwa materialne wyrabowane lub wyburzone. W 2012 roku Marian Masiuk Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej poddał pod dyskusję pomysł wykonania makiety dawnych Głubczyc. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli ten pomysł. Wykonania podjął się S.Liphardt, a konsultacji naukowych dr B.Piechaczek i dr A.Legendziewicz. W trakcie realizacji grono współpracowników było znacznie większe, między innymi w logistyce wspierały projekt Usługi Komunalne i Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach. Nad całością prac czuwał sam prezes Stowarzyszenia i lokalne media Głos Głubczyc i TV Głubczyce.Oficjalnie makietę przekazano Powiatowemu Muzeum Ziemi Głubczyckiej 30.07.2014r. Koszt materiałów koniecznych do jej wykonania wyniósł 7 600 zł. Prace przy wykonaniu makiety, jej czasowe przechowywanie i transport oraz badania naukowe nad stanem miasta w XVIII w. i konsultacje naukowe wykonali naukowcy nieodpłatnie. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej opracowało informację o Głubczycach w XVIII w. w 3 językach (tłumaczenie tekstu na j. niemiecki i j. angielski nieodpłatnie wykonał A.Witek). Natomiast L.Jabłoński pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach wykonał prezentację multimedialną makiety w oparciu o powierzone przez Muzeum materiały i fot. własne oraz Z.Ziółko. Prezentacja jest dostępna na stronie biblioteki.

2. Próba rekonstrukcji drzwi głównych do ratusza w XIV w.

Głubczyce w XIII w. były własnością rodu Przemyślidów czeskich i posiadały własne prawo nazywane "prawem głubczyckim". Władzę w imieniu  władcy sprawował wójt i był to urząd dziedziczny. Ratusz w Głubczycach powstał w XIV wieku na bazie istniejących w tym miejscu komór sukienniczych. Ustawione równolegle względem siebie komory sukiennicze utworzyły w ten sposób sień, a nad nimi wzniesiono kondygnację dla celów miejskich - siedzibę władz miejskich.  Do ratusza (I piętro) można było dostać się schodami od strony północnej. Drzwi główne do ratusza musiały być jednocześnie silne i reprezentacyjne. Latem 2014r. prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej M.Masiuk oraz pozostali członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali pomysł dyrektor Muzeum B.Piechaczek dotyczących wykonania rekonstrukcji drzwi głównych do ratusza z XIVw.  Koncepcję historyczną drzwi opracowali dr A.Legendziewicz (Politechnika Wrocławska) i dr B.Piechaczek (dyrektor Muzeum i w-ce prezes Stowarzyszenia). Według koncepcji drzwi powinny być drewniane obite blachą  (malowaną czerwoną farbą z herbem miasta - 3 białe bosaki na niebieskim tle i biały lew Przemyślidów na niebieskim tle) i nałożoną nań kratownicą kutą. Wykonanie powierzono Zdzisławowi Tromsie artyście kowalowi, który starał się większość prac wykonać z zachowaniem historycznych technologii kowalstwa. Nad całością prac czuwał sam prezes Stowarzyszenia i lokalne media Głos Głubczyc i TV Głubczyce. 4 listopada 2014r. drzwi zamontowano na I piętrze w wieży ratusza we wnęce po historycznym otworze drzwi głównych do ratusza z XIVw. Wartość drzwi wyniosła 4 000 zł. Z powyższej kwoty Stowarzyszenie wydało jedynie ok. 700 zł. na pokrycie kosztów koniecznych. Drewno i blachę podarował miejscowy zakład "Elektromet" z Gołuszowic. Drzwi artysta kowal Z.Tromsa wykonał nieodpłatnie (pokryto jedynie koszty farby, gazu itp.). Koncepcję historyczną autorzy przekazali nieodpłatnie. W montażu drzwi Muzeum wsparły miejscowe Usługi Komunalne i ZHP w Głubczycach.

3. Dzwon ratuszowy

"Głubczycki dzwon ratuszowy, który znasz,
gdyby mógł mówić 
opowiedziałby niejedną ciekawą historię, 
której był świadkiem"

Dzięki staraniom stowarzyszenia byłych mieszkańców Głubczyc i okolicy w 2009 r. do miasta powrócił dzwon z ratusza, jako depozyt Rządu RFN i umieszczony w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Dzwon w czasie II wojny światowej przeznaczono na cele wojenne. Zdeponowany w Hamburgu na tak zwanym "cmentarzysku dzwonów" , podobnie jak wiele innych, zabytkowy dzwon z 1603r. czekał na przetopienie. Ponieważ miał klasyfikację "c" - dzwon zabytkowy, szczęśliwie uniknął przetopienia. Po II wojnie światowej odnaleziony przez byłych mieszkańców i zdeponowany ostatecznie w mieście Oldenburg (RFN). Wcześniej dzwon był już konserwowany, lecz eksponowany był na zewnątrz, co spowodowało, że konieczna była kolejna konserwacja. B.Piechaczek dyrektor Muzeum i w-ce prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej przekazała informacje o stanie zachowania dzwonu władzom miasta i zwróciła się do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o pomoc w nowej ekspozycji dzwonu po jego powrocie z konserwacji. Dzwon powrócić miał do wieży, lecz konieczne było wykonanie stosownej konstrukcji wraz z projektem. W tym celu Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o pomoc do firmy POB "ADP" D.Kozłowskiego i M.Janiec o wykonanie projektu konstrukcji, wspomniany projekt firma wykonała nieodpłatnie. Na prośbę stowarzyszenia konstrukcję o wartości 5 043 zł. nieodpłatnie wykonała głubczycka firma "Galmet Sp. z o.o." Sp. Komandytowa. Nad całością projektu czuwał M.Masiuk i lokalne media Głos Głubczyc i TV Głubczyce. Oficjalne otwarcie nowej ekspozycji dzwony będzie miało miejsce w 2015 r.

POLECAMY RÓWNIEŻ: