News

04.04.2019

Kossakowie w Raciborzu! Wystawa dzieł sztuki wkrótce w pałacyku Rafako

Tę unikatową wystawę, Fundacja zorganizowała po raz pierwszy w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W roku jubileuszu, odbywała się pod Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej i pokazywana była w wypełnionych po brzegi muzealnych salach w Szwajcarii, Francji i oczywiście w Polsce.

Mistrzowsko malowane akwarele, gwasze oraz obrazy olejne Kossaków to odwzorowany pędzlem patriotyzm i tęsknota za wolnością. Zarazem także obraz umiłowania przyrody polskiej, rodzimej tradycji, obyczajów i kultury, podziw dla poezji romantycznej. A przy tym wszystkim pamięć o potędze militarnej Rzeczypospolitej. Wszystko to na ponad 50 obrazach Juliusza Kossaka i Wojciecha Kossaka, które pochodzą z prywatnych kolekcji i na co dzień nie są dostępne dla szerszej publiczności. Wystawa będzie bezpłatnie dostępna dla zwiedzających, począwszy od kwietnia, w kolejne weekendy – soboty i niedziele, w godzinach od 11:00-17:00.

W dni powszednie organizatorzy zapraszają szkoły, dla których mogą zorganizować bezpłatne lekcje muzealne. Łączą one naukę historii Polski z malarstwem Kossaków, które doskonale obrazuje dramatyczne okresy w dziejach naszej Ojczyzny. Mile widziane będą również inne grupy i stowarzyszenia lokalne.

Zainteresowane szkoły i grupy organizatorzy proszą o zgłoszenia na adres: kossakowie@fundacjarafako.com.pl

Zorganizowana przez Fundację RAFAKO wystawa, została wsparta przez RAFAKO S.A., Santander Bank SA , PGL Dom oraz Dwór w Smólsku.

Wystawa potrwa do 29 czerwca 2019 roku.

 

07.06.2018

Znalezisko w zbiorniku wodnym po starym wyrobisku kamieniołomu w lesie

W dniu 1.06.2018 r. członkowie Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej wraz z grupą nurków w obecności dyrektor naszego muzeum przeglądała stan zbiornika wodnego po starym wyrobisku kamieniołomu w lesie "Marysieńka".

Ustalono, że wyrobisko jest obecnie mocno zamulone a woda nieprzejrzysta. Użyte podczas badań oświetlenie nie poprawiło widoczności.

Głębokość zbiornika sięga maksymalnie 4 metrów. Stan wody pozwolił jedynie na dotykowe sprawdzenie obszaru w zasięgu dłoni nurka. W takich warunkach udało się zlokalizować obecność dwóch wagoników do transportu urobku kamienia i niezidentyfikowaną konstrukcję metalową.

 

    

09.02.2018

Znaczki turystyczne

Dla kolekcjonerów znaczków turystycznych mamy nie lada gratkę, w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej są już dostępne 4 rodzaje drewnianych krążków. Na znaczkach zostały zaprezentowane:

- Ratusz Miejski w Głubczycach

- Kościół Narodzenia NMP w Głubczycach

- Mury obronne w Głubczycach

- Park miejski – Promenada w Głubczycach

Każdy z tych znaczków przedstawia niesamowitą historię związaną z Głubczycami.

 

 

 

 

OPISY ZNACZKÓW:

Znaczek nr 457 Ratusz Miejski

Głubczycki rynek ma unikatowy w Europie kształt ćwierci koła. Prawa miejskie otrzymali głubczyczanie przed 1253r. Ratusz wzniesiono przed 1383 r. nad  sukiennicami (1298-1332).  Zachowane profile gotyckich portali sukiennic potwierdzają czas ich wzniesienia. Budynki miały wymiary około 23,5 x 6 m, a całość założenia mierzyła około 23,5 x 16,9 m. Wymiary kramów były różne. Materiałem budowlanym był połamany piaskowiec układany na zaprawie wapiennej. Do każdej z 12 komór wchodziło się przez kamienny portal. Istniejąca pomiędzy 2 rzędami sukiennic uliczka miała 5m szerokości. Na jej krańcach zainstalowano bramy, które zamykano o zmierzchu. W XIV w. uliczkę wybrukowano i wykonano pośrodku rynsztok. W 1570r. po pożarze wyremontowano ratusz. W 1603r. kolejny pożar zniszczył ratusz, który w 1606r. ponownie  wyremontowano i prawdopodobnie podwyższono o trzecią kondygnację. W latach 1862-1864 siedzibę władz miasta rozbudowano według projektu Carla Lűdecke. W latach 1931-36 ratusz ponownie przebudowano wg projektu Paula Klehra. W czasie działań wojennych w marcu 1945r. ratusz spłonął, a po wojnie ulegał stopniowej dewastacji. W latach 2006 – 2008 odbudowano ratusz z budżetu gminy i środków UE. W sąsiedztwie ratusza stoi  kolumna Niepokalanego Poczęcia NMP autorstwa Antona Jörga z 1738 r.  Powyżej figury dawniej stał miejski pręgierz. 

 

Znaczek nr 458

Kościół Narodzenia NMP w Głubczycach

O początkach  budowli niewiele wiadomo, pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła pochodzi z 15.12.1259r. i dotyczy nadania  kapelanowi Eliaszowi (Elye) i jego następcom przysługujących im dochodów, a w 1272r. pojawia się on jako proboszcz z Głubczyc. Kościół wzniesiono około 3. ćwierci XIII w. z fundacji głubczyckich mieszczan i być może  przy udziale czeskiego króla Ottokara II, rozbudowano go  w XIII/XIV w.   oraz w XVIII w. i XX w. Kościół wzniesiono z palonej cegły (zendrówki) na podmurówce z kamienia. Do ciekawszych elementów  kościoła w Głubczycach należą: kamienny cokół kościoła z licznymi otworami, portale, filary i maswerki okien z roślinną dekoracją wraz z rzadkim motywem chmielu oraz witraże z początku XX w. W podziemiach kościoła znajduje się kilkadziesiąt pochówków głubczyckich mieszczan , niektóre z nich dokumentują tablice nagrobne umieszczone na ścianach wewnątrz kościoła. Ciekawostką tej budowli są ,zachowane do dnia dzisiejszego, pomieszczenia mieszkalne (ceglana podłoga, piec)  dawnego strażnika-dzwonnika w  południowej wieży kościoła (2 otynkowane ośmioboki wieży). W pobliżu kościoła znajduje się mały dwuprzęsłowy  kościółek p.w. śś. Fabiana i Sebastiana z 1 poł. XIV w.- obecnie kaplica pogrzebowa, w którego krypcie  na pocz. XIXw. pochowano dwie głubczyckie mieszczki.

 

Znaczek nr 459

Mury obronne w Głubczycach

Obwarowania miejskie to obwód murów, bramy, baszty oraz fosa i stawy. Głubczycki mur, po raz pierwszy odnotowany w 1282 r., miał 19 baszt ( w tym 7 o rzucie półkolistym i 12 o ostrołukowym - jedyny taki kształt baszt w murach obronnych na terenie Polski. Do miasta prowadziły 3 bramy - wysokie wieże   z przejazdem  w dolnej kondygnacji. Bramę Górną (Nyską) - znajdowała się między dzisiejszym budynkiem cukierni „Keks”, a basztą przy blokach mieszkalnych przy ul. Ratuszowej i Bramę Dolną (Opawska) między basztą na Nowym Świecie, a starą remizą strażacką - wzniesiono w 2 poł. XIII w. Natomiast trzecią - Bramę Grobnicką (Klasztorną, Floriańską) wybudowano w sąsiedztwie kościoła franciszkanów  na przełomie wieków XIII i XIV, po sporze mieszczan z joannitami (1282 r.). Z zewnętrznej strony miasta wszystkie bramy  umacniało dodatkowo przedbramie złożone z niedługiej szyi i dodatkowej wieży z przejazdem. Mury dodatkowo otoczono stawami i fosą (w części suchą) oraz wałami, dalej miasto chroniły naturalne mokradła.

Znaczek nr 460

Park miejski – Promenada w Głubczycach

W 1837 r. w miejscu dawnych zewnętrznych obwarowań miasta i rozlewisku rzeki Psina (Cyna) miejscowy lekarz Joseph Laufer zorganizował wschodni fragment dzisiejszego parku, który na początku XX w. przedłużono w kierunku na zachód. Parkowi nadano kształt promenady. W latach 1911-1912 z fundacji właściciela  browaru Eduarda Beyera wzniesiono fontannę "ZOO", którą wykonała miejscowa fabryka sztucznego kamienia. Kolejną fontannę - zwaną Studnią Filozofa z Lasu, poświęconą poecie gwarowemu Johannesowi Reinelt (pseudonim "Philo vom Walde") wykonano w latach 1922-1923 z inicjatywy i przy dużym wsparciu finansowym jego przyjaciela. W latach 1935-1936 miejscowy mistrz budowlany Paul Klehr założył duży Łabędzi staw z kamiennymi altanami i różanymi rabatami. W parku wzniesiono domek strzelców i kompleks sportowy kort tenisowy.

 

Dla niewtajemniczonych

 

 

Znaczek Turystyczny

To okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia. Awers i rewers przeważnie jest taki sam. Znaczek Turystyczny jest pamiątką z naturalnego materiału - drewna, bez użycia barwników, farb, lakierów, jest w 100 % ekologiczny. Składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów, w porównaniu z innymi w większości prefabrykowanymi produktami. Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny wizerunek, który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku.

Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. Kolejne numery znaczków przedstawiają grzbiety gór, schroniska turystyczne, biegi rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki techniki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne miejsca, do których dociera ciekawy turysta. Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc a zarazem wyjątkową pamiątką. Zbieranie znaczków jest impulsem do wzięcia udziału w grze kolekcjonerskiej. Cały system jest nieustannie rozszerzany. W 2012 roku Znaczki Turystyczne znajdują się już w piętnastu państwach Europy! Jest to ogólnoeuropejska akcja kolekcjonerska.

© Nazwa i znak towarowy Znaczek Turystyczny są zastrzeżone i prawnie chronione w Polsce i Europie.

 

Karteczka

Do każdego Znaczka Turystycznego przymocowana jest papierowa karteczka, która imituje drewno. Na jednej stronie znajduje się nazwa produktu, kraj, z którego pochodzi, krótkie wyjaśnienie czym jest ZT, w środku umieszczone jest logo /róża wiatrów/, pod spodem adres strony internetowej oraz kupon z flagą państwową, na której został specjalną techniką wydrukowany srebrny numer konkretnego znaczka. W środku, do naciętych miejsc, jest włożona naklejka.

Na drugiej stronie znajdują się podstawowe zasady gry kolekcjonerskiej, strona internetowa i kod kreskowy.

Naklejka

Na włożonej w karteczce naklejce o średnicy 22 mm z folii samoprzylepnej, został wydrukowany zmniejszony wygląd Znaczka Turystycznego. Znaczki wyprodukowane przed rokiem 2010 takiej naklejki jeszcze nie posiadały. Naklejka służy do usystematyzowania kolekcji, można ją wkleić do dziennika kolekcjonerskiego, do zeszytu, nakleić na ramę roweru, na kijki nordic-walking.

 

Źródło: http://www.znaczki-turystyczne.pl

 

09.03.2017

Szansa dla Nepalu – Fotografia dokumentalna Aleksandry Nawara

Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach zaprasza na wernisaż wystawy„Szansa dla Nepalu – Fotografia dokumentalna Aleksandry Nawara”, która odbędzie sie 18 marca 2017 roku o godzinie 16:00.

Wystawa czynna jest od 18 marca do 28 kwietnia tego roku.

Od wtorku do piątku (od 9:30 do 15:30) oraz w II i IV niedzielę miesiąca (od 12:00 do 15:30).

Bilety: 2 zł bilet ulgowy, 3 zł bilet normalny, dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny, środa – wstęp bezpłatny (nie dotyczy tarasu widokowego).

 

 

12.09.2016

Konferencja naukowa historyków (PL-CZ)

W dniach 23-25 września 2016 r. w Głubczycach odbędzie się konferencja naukowa w ramach Jubileuszowego XX spotkania Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa.

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej i Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej wraz ze Stowarzyszeniem Ochrony i Badań Zabytków Prawa z Gajkowa k. Wrocławia organizuje w dniach 23-25 września 2016r. w Głubczycach konferencję naukową w ramach Jubileuszowego XX Spotkania SOiBZP.

 

Tematem trzydniowego spotkania będą ZABYTKI JURYSDYKCJI KARNEJ w tym głubczyckiego prawa przepisanego w 1421 r. w „KODEKSIE PRAWA GŁUBCZYCKIEGO”.

 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby posłuchać kilku wykładów profesorów, doktorów i magistrów historii z Polski i Czech, o pomnikach dawnego prawa (kamiennych krzyżach pojednania zwane potocznie krzyżami pokutnymi, kapliczkach pojednania, pręgierzach, szubienicach itp.) zapraszamy 23.09.2016 r. (piątek) do ratusza na godz. 11:00 na konferencję naukową

Następny dzień – 24.09.2016 r. (sobota) to objazd terenu powiatów: głubczyckiego, prudnickiego, nyskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego przez pracowników naukowych.

 

Kolejny dzień – 25.09.2016 r. (niedziela) – zwiedzanie przez pracowników naukowych miasta Głubczyce oraz zapoznanie się z jego historią i miejscami, które warto zobaczyć.

 

Piotr Kopczyk

 

 

12.09.2016

Dawne prawo na ziemi głubczyckiej

Serdecznie zapraszamy na konferencję międzynarodową "Dawne prawo na ziemi głubczyckiej" która odbędzie się w dniu 23.09.2016 roku o godzinie 11.00 w sali "Pod Aniołem" w głubczyckim ratuszu ul. Rynek 1.

 

 

01.07.2016

Wernisaż wystawy pt. "Plener malarski i warsztaty planistyczne. Głubczyce 2016"

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy

pt. "Plener malarski i warsztaty plastyczne. Głubczyce 2016"

do muzeum, ul. Rynek 1, Głubczyce w dniu 1 lipca 2016 r. o godzinie 17.00. 
Wstęp wolny.

 

08.06.2016

Finisaż wystawy EDU ARTYSTYCZNI

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej zaprasza 15 czerwca 2016 o godz. 17:00 na finisaż wystawy prac STUDENTÓW i WYKŁADOWCÓW kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA - "edu_ARTYSTYCZNI"

 

26.05.2016

Nowe ekspozycje w Muzeum

11.03.2016

minimalizm

minimalizm

8-30/03/2016

wernisaż 11/03 godz. 17:00

 

POLECAMY RÓWNIEŻ: