Akty-prawne

Status organizacji pożytku publicznego od 14.05.2012 r.

Data powstania: 2003 rok

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS 0000 168320 w dniu 23.07.2003 r.


Celem Stowarzyszenia jest dążenie do wszechstronnego rozwoju muzeum
i popularyzacji ziemi głubczyckiej oraz ochrony jej dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. Zrzeszanie osób fizycznych, prawnych zajmujących się i zainteresowanych historią, kulturą i sztuką ziemi głubczyckiej
  oraz współpracą z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 2. Reprezentowanie i obronę interesów Stowarzyszenia.
 3. Organizowanie sympozjów, wystaw, prelekcji, pozyskiwanie i konserwację eksponatów
  dla Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
 4. Popieranie badań archeologicznych, historycznych w szczególności na terenie ziemi głubczyckiej.
 5. Działalność wydawniczą w zakresie działalności Stowarzyszenia.
 6. Pozyskiwanie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, konkursów.
 8. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych zgodnie z celami Stowarzyszenia.
 9. Współpraca z samorządami lokalnymi.
 10. Kierowanie do władz postulatów i wniosków.
 11. Współpraca ze służbami ochrony zabytków oraz organizacjami zagranicznymi o podobnych zainteresowaniach.
 12. Współpraca z instytucjami zajmującymi się kulturą i oświatą.
 13. Przekazywanie eksponatów historycznych do izb pamięci .
 14. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z historią ziemi głubczyckiej.
 15. Oddziaływanie na dzieci i młodzież zwłaszcza z rodzin zagrożonych alkoholizmem i wykluczeniem społecznym
  poprzez zainteresowanie historią.
 16. Działania na rzecz „Odnowy Wsi”.
 17. Udział w projektach.
 18. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi.

 

Stowarzyszenie podejmuje wiele działań we współpracy z innymi organizacjami pożytku

publicznego

 

statut SMMiZG do pobrania:POLECAMY RÓWNIEŻ: