Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2014


Sprawozdanie z wyników Zbiórki Publicznej nr S.O.V.

Sprawozdania za rok 2013

 

 

Sprawozdania za rok 2012

 

 

sprawozdanie merytoryczne                                  sprawozdanie finansowe

                                                                                                                               

 

 

 

 

POLECAMY RÓWNIEŻ: